አማርኛ

Administrative & Security Affair Coordinating Bureau

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?