አማርኛ

ዞን አድራሻዞን አድራሻ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?