አማርኛ

አሶሳ ከተማ ወረዳ ሁለት

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?