አማርኛ

ድባጠ ወረዳ

ድባጠ ወረዳ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?