አማርኛ

የማህበራዊ ዘርፍ የጉድኝት አባላት

1. ትምህርት ቢሮ፣

2. ጤና ቢሮ፣

3. ባህልና ቱሪዝም ቢሮ፣

4. ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣

5. የሰዉ ሀብት ልማት እና ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ፣

6. ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት፣

7. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ፣

8. ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ፣

9. ሥራ አመራር ማሰልጠኛ ተቋም

 

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?