አማርኛ

ቴክኒክ ሙያ፣ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ

ቴክኒክ ሙያ፣ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?