አማርኛ

1. የገቢዎች ባለስልጣን

1. የገቢዎች ባለስልጣን

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?