አማርኛ

1. ኢንቨስትመንት ጽ/ቤት፣

1. ኢንቨስትመንት ጽ/ቤት፣

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?