አማርኛ

1. ምግብ ዋስትና ህዝብ አሰፋፈር አደጋ መከላክልና ዝግጁነት ጽ/ቤት፣

1. ምግብ ዋስትና ህዝብ አሰፋፈር አደጋ መከላክልና ዝግጁነት ጽ/ቤት፣

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?