አማርኛ

1. የህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያና ማደራጃ ቢሮ፣

1. የህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያና ማደራጃ ቢሮ፣

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?