አማርኛ

1. አካባቢ ጥበቃ፣ደንና መሬት አስተዳደር

1. አካባቢ ጥበቃ፣ደንና መሬት አስተዳደር

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?