አማርኛ

1. የገጠር መንገዶች ባለስልጣን፣

1. የገጠር መንገዶች ባለስልጣን፣

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?