አማርኛ

ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን

ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?