አማርኛ

1. ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት፣

 

1. ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት፣

 

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?