አማርኛ

1. ፍትህ ቢሮ፣

 

1. ፍትህ ቢሮ፣

 

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?