አማርኛ

የሰዉ ሀብት ልማት እና ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮየሰዉ ሀብት ልማት እና ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?