አማርኛ

ወጣቶችና ስፖርት ቢሮወጣቶችና ስፖርት ቢሮ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?