አማርኛ

ጤና ቢሮጤና ቢሮ

 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?